Ana içeriğe atla

İlk türk deniz kuvvetlerinin kurucusu

  Çaka bey; Türk'lerin ilk olarak denizlerde hakimiyetini ufak ufak belli etmeye başladığı senelerde bir yiğit çıkarki Çaka bey, 1071 Malazgirt savaşından sonra Türk'ler Anadoluya yayılmaya beylikler kurulmaya başladığı senelerde, Çaka bey Danişmend Gazi’nin kumandanlarından biri olarak Malatya dolaylarında başarılı çalışmalar gösterdi. Katıldığı akınlardan birinde Bizans Kumandanı Aleksandros’a esir düştü ve Konstantinopolis götürüldü.
  Bizans İmparatorluğu Çaka bey'deki üstün yetenekleri görerek onu saraya alarak soyluluk unvanı ve bazı ayrıcalıklar tanıdı, sarayda yunan'ca öğrendi. 1081 yılında Bizans tahtına I. Aleksios Komnenos çıkınca Bizans imparatorluğunda çıkan kargaşadan istifade edip kaç'dı. Kendine ufak bir beylik kurmak için topladığı askerlerle İzmir'i rum'ların elinden alarak kendine İzmir beyliği kurmuş'dur.


  Denize olan merakı ve becerilerini bir araya getirmek için bir tersane kurulmasına ve gemiler inşa edilmesine başlamış' dır. İlk olarak 50 adet yelkenli gemilerden oluşan donanmasını Ege sularına açılıp Çeşme, Urla, Foça'yı beyliğine bağlamış'dır. 1081 yılı Türk Deniz Kuvvetlerinin kuruluş yılı olarak kabul edilmiştir. 1090 yılında Sakız ada'sını almış böylelikle Ege Denizinde adını duyurmuş
dur. Bunu duyan Bizans İmparatorluğu hemen donanmasını göndermiş ve Çaka bey komutasındaki ilk Türk Donanmasıyla Karaburun ile Sakız Adası arasında kalan Koyun Adaları civarında karşı karşıya gelmişlerdir. Tarihte “Koyun Adaları Muharebesi” olarak geçen bu Türklerin ilk deniz savaşında  Bizans donanması ağır kayıplarla geri çekilmek zorunda kalmıştır.


  Çaka bey günden güne güçlenen donanmasıyla Sisam ve Rodos adalarını alınca Bizans imparatorluğu güçlenen Türk Donanmasından kurtulmak için daha güçlü bir donanma hazırlatarak Ege Denizine gönderdi. Ege Denizine gelen Bizans donanması Çaka bey'le karşılaşmaya cesaret edemiyerek Sakız adasına sığındı, Çaka bey adayı kuşatarak fethetmek için çalış'dı ama buna muvaffak olamadı.
  Çaka bey Ege'den Bizans'a doğru deniz kıyılarını alarak ilerlemeye başladı. Bizans merkezlerini tek tek zapt ederek Çanakkale sınırlarına kadar gelmiş'dir. Burada Anadolu Selçuklu Devleti´nin hükümdarı ve aynı zamanda damadı olan I. Kılıç Arslan’la buluşmuştur. Beraberce boğazın en çetin kalesi olan Abidos’u kuşatmışlardır. Çaka bey gücünü çoğaltmak için Türk boylarından Peçenek'lerle birleşmiştir. Bizans, bu ittifaka karşı koyabilmek için Kıpçaklar'dan paralı asker desteği almış ve başarılı olarak Peçeneklerin çoğunu öldürmüşlerdir.


  Çaka Bey´in Kılıçarslan´la müttefikliği Bizans´ı tedirgin etmiştir ve Bizans Kılıçarslan´ı Çaka Bey´e karşı kışkırtmıştır. Çaka Bey Kılıçarslan´ın damadı olduğu için Kılıçarslan´ın tahtında gözü olduğu yalanı söylenir. Bunun üzerine Kılıçarslan´ın Çaka Bey´i öldürttüğü Bizans kaynaklarında iddia edilse de, bu konuda görüş birliğine varılmamıştır. Bazı kaynaklarda ise Abidos kuşatmasının başarılı olduğu ancak  Çaka Bey kuşatma sırasında aldığı yaraların tesirinden kurtulamayarak vefât ettiği belirtilir.
Daha nice gözü pek yiğit Türk'ler Dünya üstüne gelecek ve Dünya'ya Türk'ün gücünü gösterecekdir. Çaka bey'in güzel İzmir'imizin ilçesi Çeşme'de bir anıtı bulunuyor.
Çeşme belediyesine tarihimizin unutulmaması ve unutturulmaması adına yapmış olduğu bu hizmet için teşekkür ediyorum.
Allah c.c Türk Deniz Kuvvetlerine zeval vermesin...

                                                                                                                 Saygılarımla Ergun Adlim

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Pirates of the Caribbean - Black Pearl

Korsanlar kelimesini duyduğumuz anda aklımıza hemen denizlerde gemileri yağmalayan, batıran ve insanları esir alan adamlar aklımıza gelir. Korsanlar bir milleti ya da ordu' yu  temsil etmezler onlar kendi aralarında bile birbirlerine düşmanlardır. Amaçları ganimetleri ele geçirmek hayatlarını devam etdirmek. İlk korsan hareketleri denizlerde başladığından hep akıllara ilk olarak deniz korsanları gelir. Günümüz de de halen Pasifik ve Hint Okyanusunda korsanlar bulunmak dadır.Osmanlı devleti zamanında Korsan hareketleri şöyle başladı ;
  Oruç Reis’in Ege Denizin' de Rodos Şövalyelerine tutsak düşmesi, kardeşi İlyas' in şehit olması ile birlik de 1510 senesinde Oruç Reis serbest kaldıktan sonra, yaşadığı olayın etkisiyle tüccar yerine korsan olmaya karar verdi. Oruç Reis, Akdeniz kıyılarına akınlar düzenledi ve ganimetler elde etti. Hızır Reis ticareti bırakarak Tunus’un  Cerbe Adası’na gelip ağası (ağabeyi) Oruç Reisle beraber korsanlığa başladı. 1512 senesinde İki kardeş …

Gemileri karadan yürüten "Cengaverler"

Osmanlı tarihini yazan ilk yazar Ahmedi kabul edilmektedir. Türk edebiyatında ilk İskendernâme ve sonundaki “Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân” kısmı ile şöhret bulan divan şairi. İkinci olarak  şair ve tarihçi Enveri gelir.


Enveri' ni yazmış olduğu Düsturname-i Enveri de geçen Gazi Umur Bey 1338 yılında Atina körfezi ile İnebahtı körfezi arasında 300 kadar gemilerini karadan yürütüldüğü yazmaktatır. Fatih Sultan Mehmet Düsturname-i Enveri okuduğu düşünülmekte ve Gazi Umur Bey'in yapmış olduğu gemileri karadan yürütme işlemini uygulamıştır.


Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

28. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 24 Temmuz 2016 Pazar günü yapılacaktır. Kayıtlar 4 Ocak 2016 günü internet üzerinden başlamıştır.
Boğaziçi 2016 Yüzme Yarışı için yaşı, sağlığı, yüzme kabiliyeti uygun olan herkes aday olabilir. İlk başvuru Boğaziçi internet sitesinden üzerinden 04.Ocak.2016 ile 18.Mart.2016 tarihleri arasında

İstanbul, gerçek bir dünya şehri olarak, herkesin hayatında bir kez ziyaret etmesi gereken bir şehirdir. Doğu ve batı kültürlerinin büyüleyici bir harmanı; eşsiz kimliğiyle canlı ve modern bir şehirdir.

24 Temmuz sabahı, Boğazı’ın ünlü duraklarından Kanlıca’dan başlayarak binlerce yüzücü Avrupa’ya; Kuruçeşme’ye doğru kulaç atacak.  İstanbul kadar hızlı, İstanbul kadar hareketli, İstanbul kadar coşkulu...
28. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 24 Temmuz 2016 saat 10:00'da İstanbul Kanlıca'da başlayacaktır.