Ana içeriğe atla

Grand Turk Gemisi

  Kaptan ve tüccar olan Richard Derby 17. yüzyıl başlarında gemilerle ülkeler arası tiçaret yapan Richars Derby daha hızlı, daha fazla yük taşıma ve korsanlarla baş edebilmek açısından kendisine 'Grand Turk' adlı bir gemi yap dırdı. Osmanlıdan etkilenmesi ve ticaretini uzak ülkelere yaymayı genişletmek adına 1782 yılında Massachusetts Salem'de ilk 'Grand Turk' (Büyük Türk) denize indirildi.


  Richars Derby (1712–1783) ölümünden sonra oğlu Elias Hasket Derby  'Grand Turk' sayılarını dört'e çıkararak deniz yolu ile ticareti geliştirdi. Osmanlı ile ticaretini Levant bölgesinden (Bilâdü'ş-Şâm - Şam Vilayeti) aldığı kuru üzüm, halı, reçine ve deri gibi ürünleri Amerika’nın New Englang bölgesine taşıdı. Amerikan ticaret gemileri ilk kez İzmir’i 1797, İstanbul’u 1786, İskenderiye’yi 1800 yılında ziyaret ettiler.

Levant bölgesi:

  • Doğu Akdeniz'e Levant Denizi denir, bölgede konuşulan Arapça Levant Arapçası dır.
  • Doğu ve Akdeniz mutfaklarının birleşiminden oluşan Levant mutfağı özellik lede Humus mezesi oldukça meşhurdur.
  • Hristiyanlar için Antakya ve Kudüs, Müslümanlar için Kudüs ve Şam, Yahudiler içinse yalnız Kudüs dini anlamda özel yere sahiptir.
  • Bölgedeki egemen etnik grup Arap olsa da, dünyadaki Yahudi nüfusunun yarıya yakını ve Türk, Ermeni, Süryani, Rum gibi gruplar bölgede yaşar. Bunun dışında Dürziler, Arap Ortodokslar, Alaviler (Nusayriler) ve Marunilerin ana vatanı sayılır.  1800 yıllarında Elias Hasket Derby gemi sayısını yirmi altı 'ya çıkarak deniz ticaretinde söz sahibi olmasından İngiliz 'ler rahatsız oldular. Grand Turk I, Kaptan Thomas Simmons yönetiminde 13 Haziran 1781 tarihinde Defians ve Venus adlı İngiliz gemilerini ele geçirdi. Grand Turk I yirmi iki ay içinde en az on altı İngiliz gemisini ele geçirdi ve İngiltere ’nin ticaretine önemli bir darbe vurdu. Grand Turk II ve III büyük karlarla Boston ’dan Çin ’e et, patates, un, peynir taşımaya başladılar.
İngiliz 'lerle Amerikalılar arsındaki bu deniz savaşı sona erinçe 'Grand Turk' aslen Salem'li olan (Salem ABD'nin Massachusetts eyâletine bağlı Boston şehrinin yakınında bulunan kasaba)  Billy Gray tarafından 8000$ satın alındı.


Grand Turk içinde bulunduğu dizi ve filmler;

Hornblower, 1998-2003.
Longitude, 2000.
Monsieur N., 2003.
To the Ends of the Earth, 2005.
Crusoe, 2008.
Michiel de Ruyter, 2015.
                                                                                    Saygılarımla  Ergun Adlim

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Pirates of the Caribbean - Black Pearl

Korsanlar kelimesini duyduğumuz anda aklımıza hemen denizlerde gemileri yağmalayan, batıran ve insanları esir alan adamlar aklımıza gelir. Korsanlar bir milleti ya da ordu' yu  temsil etmezler onlar kendi aralarında bile birbirlerine düşmanlardır. Amaçları ganimetleri ele geçirmek hayatlarını devam etdirmek. İlk korsan hareketleri denizlerde başladığından hep akıllara ilk olarak deniz korsanları gelir. Günümüz de de halen Pasifik ve Hint Okyanusunda korsanlar bulunmak dadır.Osmanlı devleti zamanında Korsan hareketleri şöyle başladı ;
  Oruç Reis’in Ege Denizin' de Rodos Şövalyelerine tutsak düşmesi, kardeşi İlyas' in şehit olması ile birlik de 1510 senesinde Oruç Reis serbest kaldıktan sonra, yaşadığı olayın etkisiyle tüccar yerine korsan olmaya karar verdi. Oruç Reis, Akdeniz kıyılarına akınlar düzenledi ve ganimetler elde etti. Hızır Reis ticareti bırakarak Tunus’un  Cerbe Adası’na gelip ağası (ağabeyi) Oruç Reisle beraber korsanlığa başladı. 1512 senesinde İki kardeş …

Gemileri karadan yürüten "Cengaverler"

Osmanlı tarihini yazan ilk yazar Ahmedi kabul edilmektedir. Türk edebiyatında ilk İskendernâme ve sonundaki “Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân” kısmı ile şöhret bulan divan şairi. İkinci olarak  şair ve tarihçi Enveri gelir.


Enveri' ni yazmış olduğu Düsturname-i Enveri de geçen Gazi Umur Bey 1338 yılında Atina körfezi ile İnebahtı körfezi arasında 300 kadar gemilerini karadan yürütüldüğü yazmaktatır. Fatih Sultan Mehmet Düsturname-i Enveri okuduğu düşünülmekte ve Gazi Umur Bey'in yapmış olduğu gemileri karadan yürütme işlemini uygulamıştır.


Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

28. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 24 Temmuz 2016 Pazar günü yapılacaktır. Kayıtlar 4 Ocak 2016 günü internet üzerinden başlamıştır.
Boğaziçi 2016 Yüzme Yarışı için yaşı, sağlığı, yüzme kabiliyeti uygun olan herkes aday olabilir. İlk başvuru Boğaziçi internet sitesinden üzerinden 04.Ocak.2016 ile 18.Mart.2016 tarihleri arasında

İstanbul, gerçek bir dünya şehri olarak, herkesin hayatında bir kez ziyaret etmesi gereken bir şehirdir. Doğu ve batı kültürlerinin büyüleyici bir harmanı; eşsiz kimliğiyle canlı ve modern bir şehirdir.

24 Temmuz sabahı, Boğazı’ın ünlü duraklarından Kanlıca’dan başlayarak binlerce yüzücü Avrupa’ya; Kuruçeşme’ye doğru kulaç atacak.  İstanbul kadar hızlı, İstanbul kadar hareketli, İstanbul kadar coşkulu...
28. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 24 Temmuz 2016 saat 10:00'da İstanbul Kanlıca'da başlayacaktır.