Ana içeriğe atla

Kayıp ada Vordonisi

  Bir yerden bir esinti geldi. Soğuk mu desem sıcak mı desem ılık mı desem en iyisi bu esintiyi kaçırmadan devam diyoruz. Adalardan bir yar gelir bizlere....
Efendim malumunuz İstanbul da oturanlara ada deyince hep akla Büyük ada gelir. İzmir de oturanlara da Rodos akla gelir. Biz yine İstanbul da kalalım fazla açılmaya gelmez, hava kış havası kendimizi sonra Çanakkale açıklarında buluruz. (Ufak ufak kıyıdan kıyıdan kürek çekelim) İstanbul da bulunan adalar topluluğu Papaz adaları, Ruh adaları, Bahtiyar adaları, Kızıl adalar, Keşiş adaları ve Prens adaları gibi isimlerle anılarak bugün' ki konuma gelmişler. Prens adaları denmesi Roma döneminde Sarayın uygun görmediği kişileri bu adalara sürgüne gönderirlermiş. Keşiş adaları denmesine gelirsek, Patrikhanenin uygun görmediği Papaz ve Keşişler buralara gönderilirmiş.

Büyük ada,  Prinkipo(Pityoussa);
Heybeli ada,  Halkis (Halki, Khalkitis);
Burgaz ada,  Antigone (Antigoni, Panarmos);
Kınalı ada,  Proto (Proti);
Kaşık adası,  Pita;
Sedef adası, Terevinthos;
Tavşan adası, Neandros;
Yassı ada, Plati (Plate);
Sivri ada, Oksiya (Oxya) adıyla anılırmış.


  Gelelim bizim kaybolan adamız Vordonisi ye İtalya Salerno Üniversitesi Ortaçağ Latin Araştırmaları Bölümü Öğretim Üyesi Alessandra Ricci, Satyros Manastır'nı araştırırken manastırın ikizinin Vordonisi adasında olduğunu ortaya çıkardı. Haritada adaları onuncu ada olarak bilinen Manastır Kayalıkları, Bostancı Çöken Ada ve Höreke adlarıyla bilinen ve iki adacıktan oluşan Vordonisi adacıklarını keşfetmiş..
  Tıpkı diğer adalarda olduğu gibi buraya sürgün gönderilen Keşiş Photios tarafından yaptırılan bir manastır bulunuyordu. Bizans İmparatorluğu' nun başkenti İstanbul'da, Temmuz 1010'da tarihinin en büyük depremlerinden biri olur ve Vordonisi adası da bu depremde sular altında kalır. Eski haritalarda Küçük ada adıyla gösterilen, 1500’ lü yıllarda Osmanlılar tarafından yapılan haritalarda Batık Manastır Kayalıkları olarak adlandırılan bu kayalıklarda aslında eskiden Vordonisi adı verilen bir ada...


  Şuan ki durumda Bostancı Küçükyalı arasında kıyıdan baktığınız da bir fener görürsünüz. Bu fenerin olduğu yer Manastır kayalıkları olarak bilinir. Vordonisi sular azaldığı zaman kayalıkların üstlerini göstererek hale ben bur da der gibi. Vordonisi'yi turizme ve UNESCO Dünya Mirası listesine katabilmek için çalışmalar başladı. Burasını dalış turizmine açmak Turistleri ve yerli dalgıçlar içinde bilinmeyen yerlerden birisi.
  Adalara geçerken bir zamanlar bur da bir ada olduğunu ve depremin ne kadar etkili olduğunu bize hatırlatıyor. Vordonisi 10. ada olarak su altında kalmaya devam edecek gibi gözüküyor bizde bu deniz doldurma sevdası olduğu müddetçe..
                                                                                                 Saygılarımla Ergun Adlim

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Pirates of the Caribbean - Black Pearl

Korsanlar kelimesini duyduğumuz anda aklımıza hemen denizlerde gemileri yağmalayan, batıran ve insanları esir alan adamlar aklımıza gelir. Korsanlar bir milleti ya da ordu' yu  temsil etmezler onlar kendi aralarında bile birbirlerine düşmanlardır. Amaçları ganimetleri ele geçirmek hayatlarını devam etdirmek. İlk korsan hareketleri denizlerde başladığından hep akıllara ilk olarak deniz korsanları gelir. Günümüz de de halen Pasifik ve Hint Okyanusunda korsanlar bulunmak dadır.Osmanlı devleti zamanında Korsan hareketleri şöyle başladı ;
  Oruç Reis’in Ege Denizin' de Rodos Şövalyelerine tutsak düşmesi, kardeşi İlyas' in şehit olması ile birlik de 1510 senesinde Oruç Reis serbest kaldıktan sonra, yaşadığı olayın etkisiyle tüccar yerine korsan olmaya karar verdi. Oruç Reis, Akdeniz kıyılarına akınlar düzenledi ve ganimetler elde etti. Hızır Reis ticareti bırakarak Tunus’un  Cerbe Adası’na gelip ağası (ağabeyi) Oruç Reisle beraber korsanlığa başladı. 1512 senesinde İki kardeş …

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

28. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 24 Temmuz 2016 Pazar günü yapılacaktır. Kayıtlar 4 Ocak 2016 günü internet üzerinden başlamıştır.
Boğaziçi 2016 Yüzme Yarışı için yaşı, sağlığı, yüzme kabiliyeti uygun olan herkes aday olabilir. İlk başvuru Boğaziçi internet sitesinden üzerinden 04.Ocak.2016 ile 18.Mart.2016 tarihleri arasında

İstanbul, gerçek bir dünya şehri olarak, herkesin hayatında bir kez ziyaret etmesi gereken bir şehirdir. Doğu ve batı kültürlerinin büyüleyici bir harmanı; eşsiz kimliğiyle canlı ve modern bir şehirdir.

24 Temmuz sabahı, Boğazı’ın ünlü duraklarından Kanlıca’dan başlayarak binlerce yüzücü Avrupa’ya; Kuruçeşme’ye doğru kulaç atacak.  İstanbul kadar hızlı, İstanbul kadar hareketli, İstanbul kadar coşkulu...
28. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 24 Temmuz 2016 saat 10:00'da İstanbul Kanlıca'da başlayacaktır.


Gemileri karadan yürüten "Cengaverler"

Osmanlı tarihini yazan ilk yazar Ahmedi kabul edilmektedir. Türk edebiyatında ilk İskendernâme ve sonundaki “Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân” kısmı ile şöhret bulan divan şairi. İkinci olarak  şair ve tarihçi Enveri gelir.


Enveri' ni yazmış olduğu Düsturname-i Enveri de geçen Gazi Umur Bey 1338 yılında Atina körfezi ile İnebahtı körfezi arasında 300 kadar gemilerini karadan yürütüldüğü yazmaktatır. Fatih Sultan Mehmet Düsturname-i Enveri okuduğu düşünülmekte ve Gazi Umur Bey'in yapmış olduğu gemileri karadan yürütme işlemini uygulamıştır.